Lär dig mindfulness

Mindfulness handlar om medveten närvaro. Det betyder att man är medveten om det som är här och nu. Det man känner, ser och hör. Mindfulness innebär att vara medveten om sina sinnesintryck.

"Vad är mindfulness bra för", kan man fråga sig. Mindfulness är en samling mentala tekniker för att uppleva lugn, avslappning, lätthet, närvaro och glädje.

När du lärt dig mindfulnessteknikerna är du inte längre utlämnad till dina tankar. Du är mer klartänkt. Du kan skilja på vad som är viktigt för dig och vad som är distraktioner. Du har en högre grad av kontroll över vad du känner och tänker.

Verklighet bestäms av vad vi tänker och känner. Som vi tänker, så blir världen. Vi är oerhört utlämnade till våra tankar och känslor.

Här kommer medvetenhet in i bilden. Genom att vara medveten om vad vi tänker har vi större möjligheter att minska tankarnas grepp om oss. Vi kan ställa oss utanför vår egen tankebubbla och betrakta vad som pågår där.

Medvetenhet är nyckeln till allt. Därför ska du varje dag säga till sig själv: "Jag är medveten." Det gör att du övar upp din medvetenhet.

En viktig kunskap är att känna till var våra tankar kommer ifrån? Det kanske kan tyckas som att tankarna vi tänker är våra egna, men är det verkligen så? Vad kommer tankarna egentligen ifrån?

Faktum är att det mesta av det du tänker och tycker kommer (skrämmande nog) inte från dig själv. Det kommer från andra. Från vänner, föräldrar, lärare, tidningar, massmedia, och inte minst sociala medier.

Under hela din uppväxt, från att du föddes, har du blivit "programmerad". Andra människor har planerat in tankar i dig. De har berättat för dig hur världen fungerar, vad du ska göra och inte göra, vad som är bra och vad som är dåligt. Detta har format din tankevärld.

Med mindfulness kan du lära dig se urprunget till det som pågår i ditt huvud. I din tankebubbla.

När du är medveten om dina tankar styrs du inte längre på samma sätt av dom. Du kan då hitta ett lugn, en förankring i din kropp, i det som är den människa du egentligen är.

Att betrakta det som händer utan att döma det är en mycket viktig princip i mindfulness. Det handlar om att för en stund förhålla sig neutralt till det man upplever. Inte hela tiden tycka att något är bra eller dåligt. Utan försöka observera neutralt det som är här och nu.

Genom att göra sig fri från dina värderingar blir du mer stabil. Du slutar kastas omkring mellan allt som du anser är bra respektive dåligt. Genom att inta ett neutralt perspektiv på omvärlden blir du paradoxalt nog mer förankrad i din vilja.

"Neutralitesprincipen" i mindfulness handlar inte om att du ska förvandla dig till en viljelös människa som accepterar vad som helst. Det är precis tvärt om. Du blir starkare.

Genom att du inte är utlämnad till dina värderingar har du betydligt bättre förutsättningar för att hantera olika situationer på ett konstruktivt sätt.

Jag har utvecklat ett meditationsspel som heter Magiska Mantran. På webbsajten AncientMantras.com får du medtationstips och kan beställa spelet.

Välkommen till ett liv i medveten närvaro.

Startsida
Copyright © 2013–2021 Mikael Kindborg